Akademi Flick Kommitté

Akademi Flick Kommitté

Uppgifter:
• Att utveckla vår akademi
• Att öka intresset och höja statusen för flickfotbollen i BP
• Arbeta med frågor som syftar till att utveckla akademin på längre sikt

Målsättningar:
• Att bli ledande akademi för flickor i Sverige och så småningom i norden
• Att utveckla våra framtida A-lagsspelare

Arbetsmetod:
• Kontinuerlig uppföljning med Akademichef och tränare om nuläget
• Rekrytering av externa ledare
• Samordning med övriga kommittéer

Organisation:
• Akademikommittén utses av styrelsen
• Kommittén består av 4-6 medlemmar
• Representanter kommer från styrelsen, Akademin, sportkontoret eller andra projekt inom BP

Möten:
• 4-6 möten per år
• Mötestiden är eftermiddag eller kväll

Medlemmar:
• Richard Carler, Akademichef Flick
• Salina Olsson, styrelseledamot och ordförande i Akademikommittén Flick
• Staffan Jacobsson, Sportchef Dam
• Mikael Sörnäs, Chef Ungdom & Akademi
• Erik Oldmark, ledarrepresentant

Prioriterade projekt 2018
• Att sätta en tydlig struktur från Ungdom till Akademi
• Arbeta mot att bli en EFD-certifierad förening
• Skapa en tydlig kravbild på de ledare som finns i akademiverksamheten.
• Vilka beteenden vill vi att en BP-ledare ska ha?