Akademi Flick Kommitté

Akademi Flick Kommitté

Uppgifter:
• Att utveckla vår nystartade flickakademi
• Att öka intresset och höja statusen för flickfotbollen i BP
• Arbeta med frågor som syftar till att utveckla akademin på längre sikt

Målsättningar:
• Att bli ledande akademi för flickor i Sverige och så småningom i norden
• Att utveckla våra framtida A-lagsspelare

Arbetsmetod:
• Kontinuerlig uppföljning med Akademichef och tränare om nuläget
• Rekrytering av externa ledare
• Samordning med övriga kommittéer

Organisation:
• Akademikommittén utses av styrelsen
• Kommittén består av 4-6 medlemmar
• Representanter kommer från styrelsen, Akademi Flick eller andra projekt inom BP

Möten:
• 4-6 möten per år
• Mötestiden är kvällstid

Medlemmar:
• Richard Carler, Akademichef Flick
• Salina Olsson, ordförande i Akademikommittén Flick samt styrelseledamot
• Staffan Jacobsson, Sportchef Dam
• Erik Oldmark, ledarrepresentant

Prioriterade projekt 2017
• Att sätta en tydlig struktur för vår Flickakademi
• Varför ska tjejerna välja BP Flickakademi?
• Kontinuerligt erbjuda våra Flickakademitränare utbildning.