Mikael Sörnäs, Chef Ungdom & Akademi Övergripande ansvar
073-034 40 41
Epost
Richard Carler, Akademichef Flick Ansvarig flicklagen inom akademin
073-241 50 35
Epost
Roger Palmgren, Akademichef Pojk Ansvarig pojklagen inom akademin
072-079 65 20
Epost
Tommy Söderström
Scouting och rekrytering
08-620 08 55
Epost
Anders Hermanson
Lagträning, coach av coachen, camper
Epost