Akademi Pojk Kommitté
Foto: Erik Bjernulf

Akademikommittén Pojk

Uppgifter
• Syftet med Akademikommittén Pojk är att utveckla Akademi Pojk på längre sikt
• Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör Akademi Pojk
• Nulägesanalys och vad som krävs för framtiden i Akademi Pojk

Målsättningar
• Certifiering av verksamheten på högsta nivå enligt SvFF:s kommande riktlinjer
• Minst 66 % av spelare i Herrtruppen från Akademi Pojk
• Minst fem spelare till Elitpojklägret
• Minst tre spelare från BP i P17-landslaget
• Nordens bästa skyltfönster för unga spelare

Arbetsmetod
• Kontinuerlig uppföljning med Akademichef Pojk och akademitränare om nuläge
• Kontinuerlig uppföljning med expertråd för omvärldsanalys
• Samordning med övriga kommittéer

Organisation
• Akademikommittén Pojk utses av styrelsen
• Kommittén består av 3-6 medlemmar
• Representanter kommer från styrelsen, Akademin eller andra projekt inom BP

Möten
• 4-6 möten per år
• Mötestid är eftermiddag eller kväll

Medlemmar
• Roger Palmgren, Akademichef Pojk
• Harald Mix, styrelseledamot och ordförande i Akademikommittén Pojk
• Mikael Sörnäs, chef ungdom och akademi

Prioriterade projekt 2018
• Sätta en struktur för Akademi Pojk som är långsiktigt framgångsrik
• Utveckling av träningsmetoder och spelidé
• Hur utvecklar vi våra tränare?
• Hur höjer vi ribban för hela verksamheten?