Anläggningskommittén
Foto: Erik Bjernulf

Anläggningskommittén

Uppgifter
Anläggningskommitténs uppgift är att svara för bevakning, planering och initiativ som gäller:

 • Drift och utveckling av klubbhuset
 • Drift och utveckling av Grimstaanläggningen i övrigt
 • Tränings- och matcharenor i Västerort
 • Utveckling av konstgräsplaner och hallar

Arbetsmetod

 • Årlig planering av frågor som ska prioriteras och vilket det önskade resultatet är
 • Regelbunden uppföljning av de prioriterade frågorna
 • Kontinuerlig kontakt med beslutsfattare i Stockholms stad (politiker och tjänstemän)
 • Projektmedverkan i Anläggningsärenden
 • Samverka med samtliga kommitteér

Organisation

 • Anläggningskommittén utses av styrelsen
 • Kommittén har 5-6 ledamöter
 • Klubbdirektören ingår i kommittén
 • Kommittén adjungerar lämpliga personer vid behov

Möten
Anläggningskommittén (AK) sammanträder två gånger på våren och två gånger på hösten samt med telefonmöten vid behov. Delar av AK träffas oftare. AK sammanträder normalt kvällstid på BPs Sportkontor

Medlemmar

 • Lars-Olov Fredriksson, ordförande, styrelsen
 • Henrik Nilsson, klubbdirektör
 • Patrik Emanuelsson
 • Robert G Hernadi

Prioriterade projekt 2018

 • Nya läktaren, Västra
 • Ny ståplatsläktare Södra
 • Driva tillkomst av nya träningsytor tillsammans med UK genom påverkan av politiken och IFV och bevaka att Grimstagräset får ny hemvist.
 • Bevaka att WIFI finns för samtliga åskådarytor enl SEF
 • Make over damernas omklädningsrum
 • Make over damernas gamla omklädningsrum
 • Dialog med polisen kring rundkörning parkmark samt avstängning Grimstagatan