Anläggningskommittén
Foto: Erik Bjernulf

Anläggningskommittén

Uppgifter
Anläggningskommitténs uppgift är att svara för bevakning, planering och initiativ som gäller:
• Drift och utveckling av klubbhuset
• Drift och utveckling av Grimstaanläggningen i övrigt
• Tränings- och matcharenor i Västerort
• Utveckling av konstgräsplaner och hallar

Arbetsmetod
• Årlig planering av frågor som ska prioriteras och vilket det önskade resultatet är
• Regelbunden uppföljning av de prioriterade frågorna
• Kontinuerlig kontakt med beslutsfattare i Stockholms stad (politiker och tjänstemän)
• Projektmedverkan i Anläggningsärenden
• Samverka med samtliga kommitteér

Organisation
• Anläggningskommittén utses av styrelsen
• Kommittén har 5-6 ledamöter
• Klubbdirektören ingår i kommittén
• Kommittén adjungerar lämpliga personer vid behov

Möten
Anläggningskommittén (AK) sammanträder två gånger på våren och två gånger på hösten samt med telefonmöten vid behov. Delar av AK träffas oftare. AK sammanträder normalt kvällstid på BPs Sportkontor

Medlemmar
• Lars-Olov Fredriksson, ordförande, styrelsen
• Henrik Nilsson, klubbdirektör
• Johan Norenius
• Patrik Emanuelsson
• Robert G Hernadi
• Ola Danhard är adjungerad till läktarfrågor

Prioriterade projekt 2017
• Nya läktaren, Västra
– Komplett utrustad på plan 3 med såväl kök som restaurangdel och lounger
– Två serveringar på plan 2 fullständigt driftsatta innan invigning
– Tvättstugan komplett plan 1 senast till invigningen
– Bemanning för drift och underhåll säkerställd
– Övriga publikytors utrustning budgeteras i mån av ekonomi.
– Alarm, lås och bevakning i drift senast till invigningen 8.4
• Planlägg ,tillsammans med polisen , rundkörning på parkområde för maximal flexibilitet vid arrangemang. Upprätta plan för P-platser och avgifter.
• Färga om klubbhuset, helst innan invigningen
• Färga om herrarnas gamla omklädningsrum till damerna
• Tillsammans med UK, bevaka och driv frågan om fler konstgräsplaner genom uppvaktning IFV och politiker
• WIFI installerad i takt med SEF instruktioner
• Invigningen, stötta ansvarig kommitté