Ordförandebloggen #1: På gång i BP

Ordförandebloggen #1: På gång i BP

Hej!
Jag fick årsmötets förtroende att bli ny styrelseordförande i BP. Ett stort förtroendeuppdrag. En viktig fråga för BP är ”nästa steg”. Vi är inte riktigt där än. Det är en del som ska komma på plats under året, så att föreningen får rätt förutsättningar för fortsatt utveckling. Därefter kan vi prata om nästa steg. Låt oss ha arbetsnamnet ”BP 2.0 – 2020”.