Omorganisation på ungdomssidan

Omorganisation på ungdomssidan
Koordinator Mikael Sörnäs. Foto: Peter Appelquist

BP strukturerar och omorganiserar på ungdomssidan i föreningen. Mikael Sörnäs blev ny koordinator i början av september och under hösten har en förändringsprocess inletts. Syftet är att få en helhetssyn på ungdomslagen med tydligare röd tråd genom ungdoms- och akademilag för både flick- och pojklag.

Ny på Sportkontoret blir Richard Carler som blir ansvarig för alla flicklag i BP. Carler har sedan tidigare jobbat för att utveckla Akademi Flick och får nu en större roll med ansvar för alla flicklag i BP. Carler tillträder sin nya tjänst från 1 januari. Carler blir då kontaktperson för föreningens samtliga flicklag.

Tommy Söderström fortsätter som ansvarig för pojklagen i BP och kommer samtidigt att jobba nära Roger Palmgren i rekrytering och truppbyggande i de yngre akademilagen på pojksidan. Tommy Söderström är kontaktperson för föreningens pojklag, Roger Palmgren för akademilagen på pojksidan.

Mikael Sörnäs, Koordinator Ungdom och Akademi i BP, är nöjd med den nya organisationen.
– Det ger oss större möjligheter att skapa unika förutsättningar som kommer att utveckla föreningen, säger Sörnäs till IFBP.se
– Vi kan ta ett helhetsgrepp över spelarutbildningen där vi också kommer att integrera Supercoach på ett tydligare och bättre sätt.

Richard Carler

Lämna en kommentar

Din epost kommer inte att publiceras.

Du kan använda följande HTML taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>