Herrkommittén
Foto: Erik Bjernulf

Herrkommittén

Uppgifter
• Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör A- och U-truppen
• Analysera och inventera spelar- och ledarbehovet
• Kontraktera spelare och ledare inkl. beslut om övergångar

Arbetsmetod
• Kontinuerlig uppföljning och stöd till ledarna för lagen
• Regelbundna möten med ledarna för de aktuella trupperna
• Rekrytering av spelare skall i största möjliga utsträckning ske internt

Organisation
• Herrkommittén utses av styrelsen
• Kommittén består av 4-6 ledamöter
• Sportchef Herr deltar på alla möten

Möten
• 4-6 möten per år förutom regelbundna möten med ledarna
• Under perioden oktober-december förhandlingar

Medlemmar
• Fredrik Bergholm, ordförande, styrelsen
• Anders Eslander
• Daniel Majstorovic, Sportchef Herr

Adjungerade
• Luis Pimenta, Huvudtränare
• Goncalo Pereira, Assisterande tränare
• Roger Palmgren, Akademichef pojk

Expertråd
• BP har ytterligare 5-6 experter (namn konfidentiella) inom olika specialistområden.

Prioriterade projekt 2018
• Nya huvudläktaren – inflyttning
• ”BP Alumner” (tidigare spelare och ledare till Grimsta)
• Kost – helhetsupplägg
• ”Computer coaching” – IT- och analysverktyg
• Projekt ”Rödsvarta tråden” (Tillsammans m. Akademi Pojk)
• Proaktiv transfer strategi

Sportsligt mål 2018
• ”Bästa resultatet i BPs historia” (BP hade 34 poäng i AS 2009 (12:a))