Herrkommittén
Foto: Erik Bjernulf

Herrkommittén

Uppgifter
• Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör A- och U-truppen
• Analysera och inventera spelar- och ledarbehovet
• Kontraktera spelare och ledare inkl. beslut om övergångar

Arbetsmetod
• Kontinuerlig uppföljning och stöd till ledarna för lagen
• Regelbundna möten med ledarna för de aktuella trupperna
• Rekrytering av spelare skall i största möjliga utsträckning ske internt

Organisation
• Herrkommittén utses av styrelsen
• Kommittén består av 4-6 ledamöter
• Sportchef Herr deltar på alla möten

Möten
• 4-6 möten per år förutom regelbundna möten med ledarna
• Under perioden oktober-december förhandlingar

Medlemmar
• Fredrik Bergholm, ordförande, styrelsen
• Anders Eslander
• Olof Mellberg, Huvudtränare
• Daniel Majstorovic, Huvudtränare

Adjungerade
• Azrudin ”Vali” Valentic, Assisterande tränare

Prioriterade projekt 2017
• Kontrakt – ”best practice” (kontraktering, transfers, administration)
• Marknadsföring och transfer strategi
• Nya huvudläktaren/Grimsta (verksamhet, utrustning, omflyttning)
• ”BP Alumner” (tidigare spelare och ledare till Grimsta)