JÄMSTÄLLDHET

BP påbörjade sin jämställdhetsresa 2017

I samband med att ny marknadschef anställdes genomfördes en analys av verksamhetens styrkor och svagheter. Det fanns en önskan om att nyttja BPs plattform som Europas största fotbollsförening och ta större ansvar för omgivande samhälle. BP är unikt i sin storlek och därmed finns stora möjligheter att ta ansvar för samhället, där jämställdhet behövde spela en mer central roll.

 • Efter att man landat i att jämställdhet bör vara en centrala del i arbetet framåt genomfördes en nulägesanalys för att förstå var BP står idag. BP valde att ta in extern kompetens för ökad kunskap i frågorna. På BP Sportkontor fanns bland annat bara 1 kvinna anställd på administration. När man senare sökte information om hur en elitfotbollsförening kan bli mer jämställd saknades det bra vägledning, material och guidning i vad som går att göra.

 • BP och FairPay inledde sedan ett samarbete våren 2017.

 • Tillsammans togs de fram en strategi och en del förbättringar gjordes i områden som är ”enkla”
  • Hur ska BP kommunicera jämställt.
  • Under en period var de anställningsstopp på män så långt det var möjligt och började istället ”headhunta” kompetenta kvinnor.

 • Under 2017 lyckades också BP få en jämställd styrelse med 40% kvinnor och 60% män. Att öka representationen av kvinnor var för oss ett viktigt grundfundament i det fortsatta arbetet. Då styrelsen efter valberedning är den funktion som har störst makt i en förening och är ytterst ansvarig för tex hur resurser fördelas.

   

 • De fanns ett stort behov av att öka kunskaperna i jämställdhetsfrågorna i föreningen. Med stöd av Stockholmsidrotten fick BP under 2018 möjlighet att rekrytera Charlotte Ovefelt som jämställdhetsstrateg.

   

 • Hösten 2018 släpptes vår andra jämställdhetsrapport med fokus på jämställd resursfördelning.

   

 • 2019 har BP tillsammans med FairPay och Jämställdhetsmyndigheten arbetat för att utveckla arbetet med jämställd resursfördelning.

   

 • Våren 2019 släpptes BPs tredje (och troligtvis sista) jämställdhetsrapport med fokus på utbildning. Tanken är att jämställdhet integreras i föreningens Hållbarhetsrapport framåt.

   

 • I maj 2019 lanserades BrommaGirls tillsammans med Nike och Stadium, en av de största kampanjerna inom svensk fotboll under året.

   

 • Våren 2019 lanserade vi också en hållbarhetsrapport med lönekartläggning, vilket gjorde BP till den första föreningen i Sverige att genomföra lönekartläggning samt transparent redovisa denna.

BP lanserar våren 2020 lanseras den metodhandbok som är resultatet på projektet från Jämställdhetsmyndigheten.

 • Våren 2020 lanserar också BP som första elitfotbollsförening i Sverige certifierad jämställd sponsring, vilket har varit en viktig del i det jämställdhetsarbete som föreningen bedriver. BP kommer även framöver att transparent redovisa hur alla resurser fördelas i verksamheten, i enlighet med den metodhandbok som lanserats.

   

 • Nästa steg i jämställdhetsarbetet är att implementera och utveckla arbetet i organisationen, såväl på kontoret som ute i verksamheten. Tillsammans med Fairpay fortsätter arbetet för att bli en certifierad jämställd förening. Noggrant fortsätts vi att granskas av Ethos international och Fairpay och redovisas transparent. Strategier i hur jämställdhet ska vara en naturlig del av BP är nästa viktiga steg.

Praktisk guide för jämställd resursfördelning

 

STINA JANSSON

Affärschef
072-077 60 88
Epost

CHARLOTTE OVEFELT

Jämställdhetsstrateg
Epost

ISABELLE WIDMARK

Fair Pay
Epost

SAMMANBETSPARTNERS