Mikael Sörnäs, Chef Ungdom & Akademi
Övergripande ansvarig
073-034 40 41
mikael.sornas@brommapojkarna.se

Richard Carler, Akademichef Flick
Ansvarig flicklagen inom akademin
073-241 50 35
richard.carler@brommapojkarna.se

Roger Palmgren, Akademichef Pojk
Ansvarig pojklagen inom akademin
072-079 65 20
roger.palmgren@brommapojkarna.se

Tommy Söderström
Scouting och rekrytering
08-620 08 55
tommy.soderstrom@brommapojkarna.se

Anders Hermansson
Lagträning, coach av coach, camper
anders.hermansson@brommapojkarna.se