Marknadskommittén

Marknadskommittén

Uppgifter
Kommittén arbetar med att stötta den operativa klubbledningen inom följande huvudområden:
• Företagssamarbeten
• Företagsnätverk
• Publikrekrytering
• CSR genom satsningen Mötesplats Västerort
• Intern & extern kommunikation

Arbetsmetod
• Etablera bra långsiktiga relationer med både större och mindre företag i syfte att stärka klubbens ekonomi via olika typer av sponsring, samarbeten och nätverk
• Öka intresset för BP’s alla verksamheter genom ett mer målinriktat PR-arbete via hemsida, sociala medier (twitter, facebook, instagram mm), externa media såsom lokalpress, dagspress, radio och TV
• Stärka BPs profil bland politiker, fotbollförbund, SEF, myndigheter och andra beslutsfattare som är viktiga för BPs framtid och målsättningar
• Intensifiera och kommunicera det integrationsarbete som BP gör i samhället via Mötesplats Västerort

Medlemmar
• Staffan Helgesson, Styrelseledamot & Kommittéordförande
• Tina Rolén, Styrelseledamot
• Christer Haglund, Styrelseledamot
• Stefan Bärlin, Marknadschef
• Christer Hellqvist, Marknadsansvarig
• Oscar Theren, Föreningsutvecklare
• Anders Palmgren
• Leif Andersson
• Niclas Melin
• Lennart Claesson

Prioriterade projekt 2017
• Mötesplats Västerort, Staffan Helgesson
• Företagssamarbeten, Christer Haglund
• Kommunikation & varumärke, Tina Rolén
• Publikrekrytering, Anders Palmgren