Marknadskommittén
Foto: Erik Bjernulf

Marknadskommittén

Uppgifter
Kommittén arbetar med att stötta den operativa klubbledningen inom följande huvudområden:
• Företagssamarbeten & nätverk
• Jämställdhetsarbete
• CSR, bl a genom Mötesplats Västerort
• Intern & extern kommunikation

Arbetsmetod
• 
Etablera bra långsiktiga relationer med både större och mindre företag i syfte att stärka klubbens ekonomi via olika typer av sponsring, samarbeten och nätverk
• Stötta jämställdhetsarbetet i klubben och se till att existerande och potentiella partners kontinuerligt blir uppdaterade om detta och vill stötta arbetet

• Öka intresset för BP’s alla verksamheter genom ett mer målinriktat PR-arbete via hemsida, sociala medier (twitter, facebook, instagram mm), externa media såsom lokalpress, dagspress, radio och TV
• Stärka BPs profil bland politiker, fotbollförbund, SEF, myndigheter och andra beslutsfattare som är viktiga för BPs framtid och målsättningar
• Intensifiera och kommunicera det integrationsarbete som BP gör i samhället via Mötesplats Västerort

Medlemmar
• Staffan Helgesson, Styrelseledamot & Kommittéordförande
Sophia Rosvall, Styrelseledamot
• Niclas Melin, Styrelseledamot
• Stefan Bärlin, Marknadschef
• Stina Jansson, Affärsansvarig
• Fia Grönborg, Marknadskoordinator
• Anders Palmgren
• Leif Andersson
• Niclas Melin

Prioriterade projekt 2018
• Jämställdhetssatsning
• CSR & Mötesplats Västerort
• Företagssamarbeten
• Kommunikation & varumärke