NATTFOTBOLL

Nattfotboll Västerort är organiserad spontanfotboll som erbjuds på det tider då behovet av sunda aktiviteter är som störst – kvällstid på helger. På alla aktiviteter finns 3-5 ledare som är lokalt förankrade i området och alla ungdomar mellan 13-25 år är välkomna utan att behöva anmäla sig eller registrera sig. Vi arbetar aktivt för att nå och integrera deltagare från olika kulturer och religioner till våra aktiviteter. 

I Nattfotboll Västerort vill vi med fotbollen som verktyg vara med och påverka bakomliggande orsaker till problematiken i utsatta områden. Genom att utse bra lokala ledare som har en kontaktyta till de ungdomar vi vill nå får vi de att bli fysiskt aktiva och ingår i en grupp där ledare föregår med sunda attityder och värderingar.

Varmt välkommen och delta!

Fredagar i Hässelbygårdsskolan:
18.00-20.00 – Knattar (6-14 år)

Lördagar i Grimsta Tältet:
18.00-20.00 – Knattar (6-14 år)
21.00-00.00 – Ungdomar  (15år och uppåt)

Alla är välkomna oavsett kön eller nationalitet.  

Senaste info gällande Nattfotbollen hittar du här: https://www.facebook.com/Nattfotboll.vo/

Har du några frågor? Kontakta:
Alen Malko – 070-418 95 65