ÖPPEN FOTBOLL

Vi vet att det i Sverige idag finns en grupp flickor som begränsas i sitt vardagliga livsutrymme. Det handlar om flickor som inte får delta i viss skolundervisning, flickor som inte får umgås med vem dem vill, klä sig hur man vill eller delta i fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter eller föreningslivet.

Öppen Fotboll är ”prova på idrott” för flickor som aldrig varit med i en förening eller idrottat tidigare. Vi vill vi att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid. Syftet är att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som idag lever långt ifrån idrottsrörelsen

För att kunna nå ut till Öppen Fotbolls målgrupp krävs det förtroende från målgruppen, kompetens och kunskap. BP samarbetar därför med organisationen Futebol dá forza och föreningen Systrar Runt Hörnet.

Vill du vara med?
Hör av dig till någon av SRH grundarna på Instagram: Systrarrunthornet