Supportkommittén

Supportkommittén

Uppgifter
• Stödja Sportkontoret i operativa frågeställningar inom ekonomi, personal, IT och juridik
• Långsiktigt verka för en professionalisering av rutiner, dokumentation, kontroll och styrning

Arbetsmetod
• Säkerställa att kommittén har medlemmar med relevant kompetens inom de områden där stöd kan vara aktuellt
• Kommitténs medlemmar är tillgängliga för rådgivning för anställda på Sportkontoret
• Kommittén driver och koordinerar också utvalda långsiktiga förbättringsprojekt

Medlemmar
• Tomas Bergström, styrelsen, kassör
• Susanne Jidesten, spets HR
• Christer Wiberg, spets Ekonomi
• Vakant, spets IT
• Vakant, spets Juridik
• Henrik Nilsson, klubbdirektör

Möten
• Fyra fysiska möten per år
• På telefon vid behov

Prioriterade projekt 2018
• Slutföra implementation av nytt ekonomisystem
• Förbättring av dokumentation av rutiner
• Översyn stadgar