Ungdomskommittén

Ungdomskommittén

Uppgifter
• Arbeta med spelare och ledare kontinuerligt på ungdomssidan, i frågor som rör den löpande verksamheten samt ungdomsfotbollen och dess utveckling.
• Erbjuda en kul, kvalitativ och genomtänkt verksamhet och fotbollsutbildning för alla nivåer av fotbollsspelande.
• Driva förståelsen för och utvecklingen av ”BP-mallen” och ”Schyssta Lirare/Ledare/Föräldrar”.
• Jobba för att behålla ungdomarna i föreningen efter (”så många som möjligt så länge som möjligt”)
• Försörja föreningens högre lag med talanger som fostrats i en stor breddverksamhet.

Arbetsmetod
• Kontinuerlig uppföljning av och stöd till ledare i lagen.
• Utveckling av spelare utifrån deras olika förutsättningar.
• Verksamhetsuppföljning löpande i samband med ordinarie möten.
• Diverse aktiviteter och projekt med kommittén som länk mellan styrelse och kansli.
• Samordning med övriga kommittéer

Organisation
• Ungdomskommittén utses av styrelsen.
• Kommittén består av 7-10 ledamöter.
• Av dessa kommer två personer från styrelsen, fyra från BPs Sportkontor (Sportchef Ungdom och Ungdomskonsulent) samt två till fyra ledarrepresentanter.
• Representant från styrelsen är ordförande och sammankallande, protokollförare utses på första ordinarie möte.
• Ledamot utses på ett år i taget.

Möten
• Fem ordinarie möten per år, tre på våren och två på hösten, extrainkallade möten vid behov.
• Mötestiden är kvällstid, mötesplats är i regel klubbhuset.

Medlemmar
• Mikael Sörnäs (Styrelse)
• Sara Kroon (Ledare, F 04-2)
• Håkan Sylve (Ledare, P 01-6)
• Madelene Bondesson (Ledare, F 07-4)

Prioriterade projekt 2017
• BPs Ledarakademi
• Hur får vi fler ungdomar att spela längre och/eller engageras som ledare och/eller domare?
• Akademi till Ungdomslag