VALBEREDNINGEN

Vid IF Brommapojkarnas ordinarie årsmöte invaldes följande personer till föreningens valberedning:

Anders Eslander (sammankallande)
Patrik Emanuelsson
Anni Lindberg

Har du förslag på personer som bör ingå i styrelsen? Har du andra idéer eller förslag?

Valberedningen nås på valberedning@brommapojkarna.se

För valberedningens uppdrag i övrigt hänvisas till föreningens stadgar.