Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag på personer som kan väljas på föreningens ordinarie årsmöte. Valberedningen tar framförallt fram personer att nominera till styrelseposter, men även revisorer.

I valberedningen sitter idag Anders Eslander (sammankallande), Patrik Emanuelsson och Håkan Forsberg.

För att kontakta valberedningen, hör av dig via e-post till anders@eslander.nu